معاينات بدو استخدام
بر اساس
قانون ، كارفرمايان بايد كاركنان خود را قبل از استخدام تحت معاينات پزشكي قرار داده و وضعيت مناسب آنها را براي انجام وظايف شغلي  مشخص نمايند .اين معاينات داراي نكات و ظرائف متعددي است كه براي دانلود اطلاعات بيشتر در مورد آنها مي توانيد اينجا را كليك كنيد.
سازمان تامين اجتماعي به عنوان بزرگترين سازمان بيمه گر در كشور ، اخيراً ابلاغيه اي منتشر نموده كه در آن ضمن تاكيد بر انجام اين معاينات در مراكز مجاز، رويه اي را مشخص كرده كه بر اساس آن چنانچه فرد در شغل مناسبي از نظر پزشكي به كار گمارده نشده باشد غرامت سازمان تامين اجتماعي از كارفرما بر اساس ماده 50 قانون تامين اجتماعي اخذ خواهد شد.
 

روشن است كه يافتن انساني كه از هر نظر سالم و فاقد بيماري باشد هم سخت است و هم نيازمند هزينه بالايي است ،بنابر اين مركز تخصصي طب كار دكتر بابايي موارد زير را در انجام معاينات دوره اي و تعيين توانايي فرد براي انجام كار در نظر مي گيرد:
  1. سلامت عمومي مورد نياز براي اشتغال
  2.  وجود بيماري هايي كه بعداً ممكن است با بيماري هاي شغلي اشتباه شوند
  3. وجود  بيماري هايي كه ممكن است در اثر كار تشديد شوند
  4. وجود بيماري ها و شرايطي كه فرد را مستعد ابتلا به بيماري هاي شغلي كند
  5. توانايي فرد براي برآورده كردن نيازمندي هاي شغل
  6. وجود بيماري هايي كه امكان آلوده كردن همكاران ،مراجعان و محصول را داشته باشند
  7. وجود بيماري هايي كه باعث غيبت هاي مكرر فرد شوند (به درخواست كارفرما)
  8. شرايطي كه باعث شود ريسك از كار افتادگي كلي فرد در اثر اشتغال بالا باشد
  9. بيماري هايي كه بعداً هزينه درمان زيادي داشته باشند (به درخواست كارفرما)
  10. شرايط روانشناختي و تيپ هاي شخصيتي  (به درخواست كارفرما)
مرکز تخصصی طب کار دکتر بابایی جزو لیست مراکز مجاز به انجام معاینات بدو استخدام در تهران  است.