امروزه بدون هيچ ترديدي دايره علوم به حدي وسيع است كه هيچ كسي نمي تواند بر همه زمينه ها و جزئيات يك حوزه اشراف داشته باشد.با اين حال آگاهي همگاني نسبت به دانش سلامتي شغلي و حقوق افراد در اين زمينه هر روز در حال افزايش است. بنابراين مديران و فعالين حوزه سلامت شغلي براي انجام وظايف خود بايد دائماً پيچيده ترين جزئيات فني مسائل كاري خود را در نظر بگيرند تا سطح كيفي خدمات خود را بالا نگه دارند. در كنار اين موضوع پيشرفت روزمره علوم مرتبط با سلامت شغلي و معرفي روش ها و سيستم هاي مديريتي جديد نيز سرعتي حيرت انگيز دارد،حال آنكه انجام وظايف طاقت فرساي اداري و مديريت سلامت مانع مي شود تا مديران و فعالين اين حوزه وقت كافي براي به روز رساني اطلاعات خود رد اين زمينه ها داشته باشند.
سازمان هاي پيشرو دريافت مشاوره تخصصي را به عنوان راه حل مناسبي براي به روز بودن در زمينه هاي علمي و قانوني بر مي گزينند.مركز تخصصي دكتر بابايي با سابقه ي طولاني در ارائه مشاوره به مراكز و سازمان هاي بزرگ و كوچك كشور انتخاب مناسبي براي دريافت مشاوره علمي،مسئولانه و دلسوزانه است.