چنانچه در زمينه بيماري هاي ناشي از كار ،سلامت كار يا موارد مرتبط پرسشي داريد مي توانيد آن را در اين صفحه ثبت نماييد و پاسخ آن را از دكتر محمد بابايي دريافت نماييد. در صورتي كه پرسش شما جنبه ي عمومي داشته باشد در همين صفحه همراه با پاسخ آن به نمايش در خواهد آمد.