تعدادی از سازمان هایی که مرکز تخصصی طب کار دکتر بابایی را برای دریافت خدمات تخصصی طب کار انتخاب کرده اند عبارتند از :

 • شرکت  دیجی کالا (معاینات بدو  استخدام و دوره ای1398 ،1399 و 1400 و 1401)
 • شرکت  کاله (معاینات بدو استخدام)
 • شرکت  زامیاد (معاینات دوره ای 1401)
 • شرکت  فروشگاه های رفاه (معاینات بدو استخدام)
 • شرکت  رایانه صنعت  (معاینات دوره ای 1399 و 1400 و 1401)
 • شرکت  نفت پاسارگاد (معاینات دوره ای 1401)
 • دانشگاه الزهرا (معاینات بدو استخدام پرسنل)
 • دانشگاه  خوارزمی (معاینات بدو استخدام پرسنل)
 • شرکت خوشگوار (معاینات دوره ای 1400)
 • شرکت نوشاب (معاینات دوره ای 1400)
 • شرکت پارمیسران (معاینات دوره ای 1400)
 • شرکت فراز قشم (معاینات دوره ای 1398 و 1399)
 • شرکت ثامن سازه عرش (معاینات  دوره ای1398)
 • کارگاه های مترو میلاد  و نواب (معاینات  دوره ای1398)
 • شرکت ایران مال (معاینات  دوره ای1398)
 • پژوهشگاه نیرو (معاینات دوره ای 1396 و 1397)
 • هتل پارسیان اوین (معاینات دوره ای1397)
 • شرکت پخش رازی (معاینات دوره ای1397)
 • شرکت رینگ سایپا (معاینات دوره ای1396)
 • شرکت نگین خودرو (معاینات دوره ای1396)
 • شرکت ایرفو (معاینات دوره ای1397 و 1398 و 1399 و 1400)
  شرکت ندای به آوران (معاینات دوره ای1396)

 • شرکت دوان کیش (معاینات دوره ای 1396)
 • شرکت پخش باتری خاورمیانه (معاینات دوره ای سال 1394 و 1395 و1396و 1397و1398و1399)
 • شرکت فاران شیمی (معاینات دوره ای سال 1396)
 • شرکت همراه اول (معاینات دوره ای 1394 )
 • شرکت عملیات اکتشاف نفت (معاینات دوره ای 1396و 1399 و 1400 و 1401)
 • شرکت سایپا یدک (معاینات دوره ای  1395و1396و1397)
 • شرکت خشکپاک (معاینات دوره ای 1395)
 • شرکت ونوس شیشه(معاینات دوره ای 1394 و 1395و 1396و1397)
 • شرکت مترو تهران و حومه (معاینات دوره ای از سال  1394 تا کنون )
 • شرکت سامانه 3 اتوبوسرانی تهران (معاینات دوره ای 1394 و 1395 و 1397)
 • شرکت شیشه مینا (معاینات دوره ای 1394)
 • شرکت صنعت پژوهان کیان (معاینات دوره ای 1394 و 1395)
 • موسسه عمران گروه تخصصی شهید رجایی (معاینات دوره ای 1394)
 • شرکت بیوسان فارمد (معاینات دوره ای 1394)
 • شرکت گوشتیران (معاینات دوره ای 1394 و 1395و 1396)
 • شرکت کارت اعتباری ایران کیش (معاینات بدو استخدام و دوره ای 1396)
 • شرکت کارخانه آرد مرشدی (معاینات دوره ای 1395)
 •  شرکت لاستیک بارز  (معاینات دوره ای 1393)
 •  شرکت امن افزا  (معاینات دوره ای 1393 و 1394 و 1395)
 • شرکت پاک رخشان  (معاینات دوره ای 1393)
 • شرکت اتدیشه سبز (معاینات دوره ای 1395 و 1396)
 • شرکت کانون چاپ  (معاینات دوره ای 1393)
 •  شرکت تدارک ملی (معاینات بدو استخدام)
 •  بانک صادرات ایران (معاینات بدو استخدام)
 • شرکت انهار  (معاینات دوره ای 1393و1394و13295و1396)
 • شرکت آتیه خواهان بانک ملت (معاینات بدو استخدام پرسنل)
 •  فروشگاه های زنجیره ای اوشانک (معاینات بدو استخدام)
 •  شرکت ایران ناژو (معاینات دوره ای 1393 ،1394 و 1395و1396)
 •  شرکت پرشیا قشم  (معاینات دوره ای 1393)
 •  شرکت دنون سحر (معاینات دوره ای 1393 و 1394و 1395و1396 و 1397 و 1398 و 1399 و 1400 و 1401)
 •  شرکت سامانه 10 اتوبوسرانی تهران (معاینات دوره ای 1393)
 •  بیمارستان کودکان تهران (معاینات دوره ای 1393)
 •  شرکت کالای پتروشیمی (معاینات دوره ای 1393 و 1394)
 •  شرکت پارس کیهان (معاینات دوره ای 1393 و 1394)
 •  شرکت مهر کام پارس (معاینات دوره ای 1393)
 •  شرکت سرمایه گذاری مسکن (معاینات دوره ای 1393)
 •  شرکت آسفالت طوس (معاینات بدو استخدام)
 •  شرکت پخش فردوس (آزمایشات دوره ای 1393)
 • شرکت سایپا ( معاینات دوره ای پرسنل سایپاز سال 1391 و 1392 به صورت ارجاع کارکنان به مرکز - معاینات بدو استخدام پرسنل گروه صنعتی سایپا)
 • شرکت ایساکو ( معاینات دوره ای سال 92 )
 • شرکت خدمات پس از فروش مدیران خودرو ( معاینات دوره ای سال 92 و 93 )
 • شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد( معاینات بدو استخدام )
 • شرکت پرداخت الکترونیک بانک سامان( معاینات بدو استخدام )
 •   شرکت ایده گلوبال ( معاینات دوره ای سال 93 و 94 )
 • شرکت آفا شیمی ( آزمون های پاراکلینیک دوره ای سال 1392 و 1393 و 1394 و 1395 و 1396 و 1397 و 1398 و 1399 و 1400 و 1401)
 • شرکت سیستم های آب بندی پارس ( معاینات دوره ای سال 92 و 93)
 • شرکت پایندان (معاینات دوره ای سال 92 و 93 و 94و95و96 و 1397 و 1399)
 • شرکت داروپخش (آزمون ها و معاینات دوره ای سال 92 و 93 و 94 )
 • شرکت بهنوش (معاینات دوره ای سال 92)
 • شرکت تدبیر ساحل پارس (معاینات دوره ای سال 92 و 93)
 • شرکت مشاورین صنعتی ایران (معاینات دوره ای سال 91 و 92)
 • شرکت وردا ( معاینات دوره ای سال 92 و 93 و 94 و 95)
 • شرکت پخش راسن درمان ( معاینات بدو استخدام پرسنل)
 • شرکت تک تام (معاینات دوره ای سال 1390 پرسنل تک تام در ایران خودرو)
 • شرکت ملی نفتکش ایران (معاینات بدو استخدام )
 • چاپ و تبلیغات خجسته (معاینات دوره ای سال 1391)
 • شرکت مشاورین هندسه پارس (معاینات دوره ای سال 91 و 92 و 93)
 • گروه تخصصی شهید رجایی (معاینات بدو استخدام پرسنل)
 • شرکت پرلیت (معاینات بدو استخدام پرسنل)
 • داروسازی الحاوی (معاینات بدو استخدام پرسنل)
 •  شرکت سابیر نیرو (معاینات بدو استخدام پرسنل)
 • شرکت تدبیر و اندیشه بهسازان ملت (معاینات بدو استخدام پرسنل)
 • شرکت چاه پیمای مهران (معاینات دوره ای سال 92)
 • شرکت نفت ستاره خلیج فارس ( معاینات بدو استخدام پرسنل)
 • شرکت آبفای منطقه 3 شهر تهران(معاینات دوره ای سال 92 )
 • شرکت پیشگامان فن اندیش (معاینات دوره ای سال 92 )
 • شرکت مهندسی سروک آذر (معاینات دوره ای سال 92)
 • شرکت دمافین (آزمون های تخصصی سال 92)
 • شرکت کارت الکترونیک سامان(معاینات بدو استخدام پرسنل)
 • شرکت ساتراپ (معاینات بدو استخدام پرسنل)
 • موسسه ملی اقیانوس شناسی(معاینات بدو استخدام پرسنل)
 • شورای عالی انقلاب فرهنگی(معاینات بدو استخدام پرسنل)
 • شرکت صنعت گستر نوروز(معاینات بدو استخدام)
 • شرکت بانی چاو (معاینات بدو استخدام-معاینات ویژه مدیران)
 • شرکت تامین اندیش پارس (معاینات دوره ای سال 91)
 • شرکت آبفا استان تهران (معاینات دوره ای سال 91)
 • شرکت فک ایران (معاینات دوره ای سال 91)
 • شرکت مشاورین صنعتی ایران
 • شرکت ایران خودرو (ارجاع موارد تعیین غرامت شغلی ، تعیین محدودیت شغلی و تشخیص بیماری های شغلی)
 • شرکت کروز (ارجاع موارد تعیین محدودیت شغلی و تشخیص بیماری های شغلی)

 

تعدادی از مشتریان قبلی دکتر محمد بابایی (در قالب شرکت بهکاران اندیش تهران یا قرارداد های شخصی ایشان ) عبارتند از:

 •  

  شرکت ایران خودرو (مشاوره مدیریت پدر ایران خودرو از سال 1385 تا اکنون)

 •  

  شرکت مینو (معاینات دوره ای از سال 1379 تا 1389)

 •  

  شرکت ایساکو (از سال 1386 تا 1390)

 •  

  شرکت نفت بهران

 •  

  سایپا دیزل

 •  

  سینا دارو

 •  

  زامیاد

 •  

  واکسن و سرم سازی رازی

 •  

  داروسازی آریا

 •  

  پخش سراسری

 •  

  توربوکمپرسور نفت

 •  

  برق آلستوم

 •  

  بهنگام آفرین سایپا

 •  

  رنگ آفرین

 • و .....